Kościół parafialny

Kościół wymurowany z czerwonej cegły (otynkowany w 1985 r.), na rzucie prostokąta, jednonawowy z półkoliście zamkniętym węższym prezbiterium i centralną wieżą od frontu zwieńczoną gloriettą otwartą na 4 strony świata, nakrytą miedzianym hełmem z krzyżem.

Elewacja ze skromną dekoracją architektoniczną: lizany, gzymsy, opaski z kluczem wokół okien termalnych.

Nawa nakryta drewnianym pseudosklepieniem, beczkowym na gurtach.

Kościół stanowi dominantę architektoniczną wsi i wyróżnia się ciekawą architekturą inspirowaną stylami historycznymi.