Przejdź do treści

Św. Wojciech

Święty Wojciech (956 – 997) – biskup i męczennik, patron Polski. 

Święty Wojciech urodził się w Lubicach (Czechy) w możnej rodzinie Sławnikowiców. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką tamtejszego arcybiskupa Adalberta. Ku jego czci Wojciech (podczas bierzmowania) przyjął imię Adalbert, pod którym jest znany i czczony w Europie.

Mając 27 lat został biskupem Pragi. Jako biskup Pragi hojnie wspierał ubogich oraz budowę kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał się wielożeństwu, rozwiązłości, handlowi niewolnikami z krajami muzułmańskimi i intrygom czeskich możnowładców, co w efekcie spowodowało jego konflikt z księciem Bolesławem II. Po pięciu latach wysiłków pasterskich, widząc brak skuteczności, udał się do Rzymu, aby papież zwolnił go z obowiązków. Za radą świątobliwego ascety, św. Nila, przyjął habit benedyktyński. W 992, po śmierci sprawującego opiekę nad diecezją praską biskupa miśnieńskiego Falkolda,

Czesi zażądali, aby Wojciech powrócił na stolicę biskupią. Przychylając się do życzenia papieża Wojciech powrócił do Pragi. Jednak stosunki wewnętrzne w kraju nie poprawiły się i biskup znalazł się po środku rywalizujących ze sobą rodów. Kiedy zaprotestował przeciwko zamordowaniu kobiety, szukającej na terenie kościoła azylu, wrogie stronnictwo przymusiło go do opuszczenia kraju. Wkrótce potem spaliło doszczętnie rodzinny gród Lubice oraz wymordowało czterech braci Wojciecha wraz z ich rodzinami. Wojciech udał się do Italii, gdzie spotkał się z Ottonem III, który zachęcał go do działalności misyjnej.

Za jego namową i w porozumieniu z Bolesławem I Chrobrym przy końcu 996 roku przybył do Polski, aby podjąć misję wśród pogańskich Prusów, wraz z towarzyszami podróży misyjnej: bratem Radzimem Gaudentym i prezbiterem Benedyktem Boguszą. Król Bolesław Chrobry przyjął go życzliwie na swym dworze. Proponował mu funkcję pośrednika w polskich misjach dyplomatycznych. Wojciech jednak wyraził chęć pracy wśród pogan. Wiosną następnego roku popłynął Wisłą do Gdańska. Król dał mu osłonę 30 wojów. Udając się z Gdańska w okolice Pregoły biskup oddalił rycerzy.

Na terenie Prus 23 kwietnia 997 r. w piątek o świcie uzbrojony tłum rzucił się na Wojciecha i towarzyszących mu misjonarzy. Najpierw został uderzony wiosłem, potem przeszyty włóczniami. Odcięto mu głowę i wbito na pal. custom dissertation writing services Chrobry wykupił ciało Męczennika i z honorami pochował je w Gnieźnie. W 999r. papież Sylwester II dokonał kanonizacji św. Wojciecha. Dzięki staraniom Bolesława I Chrobrego i poparciu cesarza Ottona III papież utworzył w 1000r. w Gnieźnie metropolię (z podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu), której patronem został św. Wojciech. W tymże roku odbył się słynny zjazd gnieźnieński, na który – z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha – przybył m.in. cesarz Otton III.

Św. Wojciech stał się jest jednym z trzech głównych patronów Kościoła w Polsce. Jego kult ogarnął także inne kraje (m.in. Węgry, Czechy). A jego życie zostało przedstawione na drzwiach gnieźnieńskich.

W ikonografii kościelnej święty przedstawiany jest w stroju biskupa z pastorałem lub krzyżem w ręce.cheap essay writers Jego atrybuty to księga, czasem przypominające śmierć: włócznia (lub ich wiązka), wiosło.

 

Litania do Świętego Wojciecha

Patrona i Opiekuna Polski

Odmówiona po raz pierwszy na zakończenie uroczystej Mszy św.

w Katedrze Gnieźnieńskiej, w dniu 5 kwietnia 1997 r.
 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchy Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.

Święty Wojciechu, módl się za nami.

cheap essay writing uk

Święty Wojciechu, wiernie Boga się trzymający, módl się za nami.

Święty Wojciechu, chwało Krzyża świętego, módl się za nami.

Święty Wojciechu, czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.

Święty Wojciechu, opiekunie Kościoła Gnieźnieńskiego, módl się za nami.

Święty Wojciechu, ozdobo swojego i naszego narodu, módl się za nami.

Święty Wojciechu, ozdobo narodów Europy, módl się za nami.

Święty Wojciechu, kielichem zbawienia częstujący, módl się za nami.

Święty Wojciechu – Janie Chrzcicielu Gdańszczan i Prusów, módl się za nami.

Święty Wojciechu, Apostole i Męczenniku, módl się za nami.

Święty Wojciechu, w śmierci nieustraszony, módl się za nami.

Święty Wojciechu, nad śmierć mocniejszy, módl się za nami.

Święty Wojciechu, wierny sługo Boży, módl się za nami.

Święty Wojciechu, woli Bożej poddany, módl się za nami.

Święty Wojciechu, postrachu duchów ciemności, módl się za nami.

Święty Wojciechu, mężu wielkiej wiedzy i roztropności, módl się za nami.

Święty Wojciechu, wierny przyjacielu Bolesława Chrobrego, módl się za nami.

Święty Wojciechu, wierny przyjacielu i współpracowniku cesarza Ottona III w najszlachetniejszych jego zamysłach, módl się za nami.

Święty Wojciechu, mężu nieustraszony, módl się za nami.

Święty Wojciechu, mężu wielkiej ewangelizacji Europy, módl się za nami.

Święty Wojciechu, gorliwy sługo Chrystusa, módl się za nami.

Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa, módl się za nami.

Święty Wojciechu, mężu prawdziwie Apostolski, módl się za nami.

Święty Wojciechu, o światło Ewangelii dla narodów zatroskany.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wymawianiu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie.

Boże, który uwieńczyłeś wiarę św. Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego ciałem; spraw, prosimy, abyśmy ciągle postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba.

Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci św. Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął, przelawszy krew dla Ciebie.

Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny i naszej parafii! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy z Twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego, bądź Polsce Patronem w niebie. Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś na niwy kraju naszego. Ty pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego w duszach przodków naszych roznieciłeś. custom dissertation writing services Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko kochali i święcie przechowywali, aby naród nasz zawsze był sprawiedliwy i zawsze żył w wierze, abyśmy kochając Kościół święty i słuchając następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed niebem. Przez zasługi świętego Wojciecha, Jezu Chryste, usłysz nas i za jego prośbami przybądź nam ku pomocy. AMEN.

Prośmy Chrystusa, za przyczyną św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, o wszystkie łaski, potrzebne każdemu z nas i naszej Ojczyźnie:

– Abyśmy pogłębiali naszą wiarę – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy na co dzień żyli wiarą – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy dawali zawsze świadectwo o Chrystusie – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy umieli zerwać z grzechem pijaństwa – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy porzucili nienawiść, obojętność i kłamstwo – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy trwali w czystości myśli, mowy i uczynków – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy nie zabijali jeszcze nie narodzonych – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy umieli dostrzec potrzeby naszych bliźnich – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy żyli w zgodzie rodzinnej, sąsiedzkiej i parafialnej – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy wypełniali sumiennie swoje obowiązki – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy żyli w prawdzie – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy żyli w prawdziwej wolności – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy byli radością Boga i ludzi – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy byli ludźmi pokoju i zgody – św. Wojciechu, módl się za nami.

– Abyśmy byli ludźmi Chrystusowej miłości – św. Wojciechu, módl się za nami.

Panie Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, spraw za wstawiennictwem św. Wojciecha, abyśmy byli ludźmi żywej wiary i ofiarnej miłości – który żyjesz i królujesz na wieki wieków. AMEN

Sławny w męczenników gronie,

O Wojciechu, nasz Patronie!

Za Twe prace i cierpienia

Przyjmij od nas dziękczynienia.

O Wojciechu, nasz Patronie,

Zawsze stawaj nam w obronie,

A swoimi modlitwami

Boga prosić racz za nami.

Uproś i Bogarodzicę,

Maryję, czystą Dziewicę,

By za nami się wstawiała,

Syna swego ubłagała.

Boże, w świętych swych chwalebny,

Co ich zsyłasz w czas potrzebny,

Daj, niech dojdziem przez Wojciecha,

Gdzie wieczysta jest pociecha.

O Święty Wojciechu, wielki nasz Patronie,

racz przybyć na pomoc nieszczęsnej koronie,

która ma nadzieję i ufność w Tobie,

wspomóż, nie daj zginąć w teraźniejszej dobie.

Chwalebny Kapłanie, wierny sługo Boży,

zniszcz złe żądze wszelkie,

niech się dobro mnoży,

a chwała się szerzy Najwyższego Pana,

złość zaś wszelka niech będzie zmazana.